PROFIL KANDYDATA PKK

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ
__________________________________Począwszy od dnia 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi mieć utworzony tzw.
Profil Kandydata na Kierowcę. Uzyskuje się go w podległym Starostwie lub Urzędzie (w stosownym organie wydającym prawa jazdy).
Dopiero z takim profilem, kandydat może udać się do Ośrodka Szkolenia Kierowców i zapisać się na kurs.

Poniżej przedstawiamy wymagane dokumenty, niezbędne przy załatwianiu tych formalności.

Zanim udamy się do Urzędu musimy przygotować
____________________________________________

 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełnia się to na miejscu w urzędzie)
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, pozycja frontalna, kolor
 • orzeczenie lekarskie lekarza uprawnionego do badań kandydatów na kierowców.
 • ksero dowodów osobistych obojga rodziców w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub obecność jednego z rodziców z dowodem osobistym
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

Po skompletowaniu tych dokumentów, udajemy się do Starostwa Powiatowego lub Urzędu, stosownie do stałego miejsca zameldowania, gdzie składamy w/w. dokumenty. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Szczecinie pomagają w uzyskaniu profilu kandydata na kierowcę osobom zamiejscowym.

Po otrzymaniu profilu i dostarczeniu go do naszego Ośrodka Szkolenia, możemy rozpocząć kurs.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY
approval-female-gesture-hand-41373.jpeg
Zanim udamy się do Urzędu musimy przygotować
____________________________________________

 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełnia się to na miejscu w urzędzie)
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, pozycja frontaln, kolor
 • orzeczenie lekarskie lekarza uprawnionego do badań kandydatów na kierowców.
 • ksero dowodów osobistych obojga rodziców w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub obecność jednego z rodziców z dowodem osobistym
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

Po skompletowaniu tych dokumentów, udajemy się do Starostwa Powiatowego lub Urzędu, stosownie do stałego miejsca zameldowania, gdzie składamy w/w. dokumenty. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Szczecinie pomagają w uzyskaniu profilu kandydata na kierowcę osobom zamiejscowym.

Po otrzymaniu profilu i dostarczeniu go do naszego Ośrodka Szkolenia, możemy rozpocząć kurs.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY
pkkmobile.jpeg
© 2017 Auto Moto Anna Romańczuk